Instalacja wełny celulozowej TERMEX

Zastosowanie wełny celulozowej TERMEX

1. Stropodachy wielorodzinnych budynków mieszkalnych – bloki
2. Budownictwo jednorodzinne (ściany, stropy, połacie dachowe) głównie drewniane domy, domy energooszczędne
3. Budynki użyteczności publicznej
4. Budownictwo przemysłowe

Izolacja cieplna z włókna celulozowego stanowi znakomite rozwiązanie zarówno dla nowych budynków jak i remontowanych. Wdmuchiwana lub natryskiwana warstwa izolacji wypełnia całą przestrzeń niezależnie od jej kształtu. Może być stosowana również przy powierzchniach zakrzywionych lub łukowych. Materiał ten może być również wykorzystywany do wyrównania wszelkich nierówności powierzchni ścian, wypełniania szczelin lub pustek pomiędzy elementami konstrukcyjnymi jak również do wypełniania pustek za ekranami oraz w pionach hydraulicznych.

Niewątpliwym atutem wełny celulozowej Termex jest stosowanie opracowanej w roku 1990 nowej technologii odzyskiwania włókien celulozy z makulatury, zmodernizowanej w stosunku do praktykowanej od kilkudziesięciu lat w USA, Kanadzie i Skandynawii. Dzięki lepszej (grubszej) strukturze rozdrobnionych włókien celulozy możliwe jest:
– wydajne stosowanie nadmuchu w tzw. technologii spray (materiał w momencie nadmuchu zwilżony jest wodą zawierającą domieszkę kleju, podawaną specjalnymi dyszami natryskowymi) na jednostronnie otwarte pustki konstrukcyjne. W technologii tej wydajność wynosi 35 kg/m3 (większa wydajność materiałowa przy zachowaniu tych samych parametrów termicznych, niższa cena za tą samą kubaturę ociepleniową)
– uzyskanie wysokiej wydajności w pustkach zamkniętych:
a. 45-50 kg/m3 w profilach pionowych
b. 40 kg/m3 w skosach (do 40 st.)
c. 26 kg/m3 w stropach płaskich

Celulozowa izolacja cieplna TERMEX

 

Izolacja z włókna celulozowego TERMEX stanowi powłokę oddychającą, tj. zarówno wiążę jak i uwalnia wilgoć. Technicznie rzecz biorąc, warstwa izolacyjna reaguje w ten sam sposób jak pozostałe oddychające drewniane i ceramiczne elementy budynku. Izolacja TERMEX tworzy zapobiegającą niekontrolowanym ruchom powietrza warstwę przylegającą do elementów konstrukcyjnych budynku. Jednakże warstwa ta pozwala na wyparowywanie wilgoci i kontrolowany przepływ powietrza przez otwory konstrukcyjne za pomocą przewodzenia lub przepływu.
Materiały izolacyjne TERMEX produkowane są z ekologicznych gazet drukowanych z zastosowaniem naturalnych farb drukarskich na bazie pigmentów produkowanych z olejów roślinnych. Do zabezpieczenia materiału izolacyjnego przed ogniem i rozkładem wykorzystywane są nieszkodliwe sole boru. W porównaniu do materiałów izolacyjnych z wełny szklanej lub mineralnej, parowanie komponentów mineralnych z materiału TERMEX jest mniejsze o 25-95 %. Jako materiał powierzchniowy, TERMEX klasyfikowany jest jako A1 (wg systemu klasyfikacji dla określenia czystości powietrza w pomieszczeniach oraz materiałów wykorzystywanych w pomieszczeniach Fińskiego Ministerstwa Środowiska z 1995).

Zalety izolacji celulozowej

 

Włókno celulozowe oraz drewno stanowią naturalną alternatywę opartą o zasoby odnawialne. Izolacja cieplna TERMEX otrzymała aprobaty fińskiego i niemieckiego ministerstwa środowiska (Z-23.1.1-240).
W dmuchana i natryskiwana izolacja celulozowa poczynając od lat 80 i 90 staje się coraz bardziej popularna z następujących przyczyn:
– bezszwowa i precyzyjna warstwa izolacji cieplnej
– właściwości oddychające materiału oraz znakomite parametry użytkowe
– naturalny i bezpieczny surowiec
Nieszkodliwe sole boru wykorzystywane do zabezpieczania przed ogniem oraz rozkładem zapewniają znakomite parametry materiału izolacyjnego również w przypadku ewentualnych uszkodzeń. TERMEX posiada 10-letnią gwarancję producenta.

Izolowanie na sucho oraz na mokro

 

W przypadku konstrukcji horyzontalnych i diagonalnych zwykle stosuje się metodę wdmuchiwania przy zastosowaniu materiału suchego na powierzchnię podłogi lub płaskiego stropu. Materiał izolacyjny wypełnia wówczas izolowaną przestrzeń penetrując całkowicie nawet niewielkie pustki i szczeliny. W przypadku konstrukcji pionowych, zwykle stosuje się metodę natryskową, w której materiał izolacyjny zwilżony jest wodą i natryskiwany w pustki pomiędzy belkami konstrukcyjnymi ścian. Materiał izolacyjny wypełnia izolowaną powierzchnię całkowicie do niej przylegając. Po wyschnięciu warstwa izolacji staje się jednorodna i elastyczna. Inną metodą stosowaną do powierzchni zarówno horyzontalnych, diagonalnych jak i pionowych jest izolacja pustkowa, w przypadku której wykorzystywane jest ciśnienie do nadmuchiwania materiału w pustki utworzone wokół powierzchni materiału izolacyjnego. Tę metodę izolowania stosuje się głównie przy płaskich dachach oraz konstrukcjach ścian w przypadku remontu budynku.

 

Właściwości termiczne

 

Materiały TERMEX zaakceptowane prze Niemiecki Instytut Materiałów Budowlanych charakteryzują się przewodnictwem cieplnym wynoszącym 0.039 W/mK (DIN). Te znakomite właściwości izolacyjne wynikają z:
– niskiej przepuszczalności powietrza
– dobrej odporności na wilgoć oraz właściwości oddychania
– porowatej struktury włókien
– braku szwów łączących
– energia fazy przejściowej
Zużycie cieplne budynku uzależniona od właściwości termicznych materiałów izolacyjnych oraz szkieletu. Należy ułożyć ochronę wiatrową a materiał izolacyjny musi być ułożony starannie tak aby zapobiec utracie ciepła w wyniku fluktuacji związanych z konwekcją i ciśnieniem powietrza.

Bezpieczeństwo pożarowe

 

Materiały izolacyjne TERMEX mają niską zapalność i zdolność rozprzestrzeniania ognia i stąd też mogą być stosowane w budownictwie drewnianym i drewnopodobnym zgodnie z przepisami i atestami budowlanymi.
Materiały TERMEX mogą być stosowane bez ograniczeń w ścianach, konstrukcjach stropów oraz dachów budynków ognioodpornych. Właściwości materiałów TERMEX związane z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wynikają z wykorzystania soli boru, które wraz niską przepuszczalnością powietrza uniemożliwiają rozprzestrzenianie się gorących gazów oraz płomieni. W razie pożaru szybkość rozprzestrzeniania się ognia w materiale izolacyjnym jest taka sama jak w przypadku litych konstrukcji drewnianych, tj, 1-2 mm/min.

 

Właściwości oddychania

 

Fiński klimat oraz warunki pogodowe wymagają stosowania materiałów odpornych na wilgoć przy utrzymaniu wysokich właściwości izolacyjnych. Trwałość konstrukcji drewnianych i ceramicznych wynika z ich właściwości oddychających, tj. zdolność przepuszczania i wiązania wilgoci. Izolacja z włókien celulozowych przystosowuje się do wahań wilgotności i temperatury powietrza przy zachowaniu swoich właściwości termicznych aż do wilgotności na poziomie 12%. Jednocześnie, dzięki swoim właściwościom, wyrównuje ona funkcje wilgotności. Celulozowa izolacja cieplna jest odpowiednia do zastosowania zarówno nowych, jak i starych budynków, w których nie zastosowano plastikowych barier przeciwwilgociowych. Właściwości oddychające starych budynków znacznie się polepszają dzięki izolacji od strony zewnętrznej. Następnie można położyć warstwę izolacyjną od wewnątrz.